MUDr. Jaroslava Veruňková

Ordinace praktického lékaře

MUDr. Jaroslava Veruňková

Poskytuji lékařskou péči v oboru všeobecné lékařství.

Mám uzavřenou smlouvu s těmito zdravotními pojišťovnami:

  • VZP (111)
  • VoZP (201)
  • ČPZP (205)
  • OZP (207)
  • ZP MV ČR (211)

S ostatními pojišťovnami nebudu smlouvu uzavírat.