Preventivní prohlídka u praktického lékaře

je celkovým vyšetřením, na které přicházíte jedenkrát za dva roky (nejdříve však 23. měsíc po provedení poslední preventivní prohlídky), a to i když nemáte zdravotní obtíže.

Co zahrnuje preventivní prohlídka

Její součástí je anamnéza, kdy praktický lékař cílenými dotazy na onemocnění v rodině, na vaše dřívější onemocnění, vaše pracovní zatížení a životní návyky zjišťuje předpokládaná zdravotní rizika.

Kontroluje očkování proti tetanu.

Dále lékař provádí vlastní vyšetření pohledem na kůži a sliznice, např. spojivky. Dívá se na jazyk, do hrdla, pohmatem vyšetří štítnou žlázu a hlavní skupiny uzlin. Poklepem a poslechem vyšetřuje srdce a plíce, spočítá tep a změří krevní tlak, prohmatá břicho, zjišťuje bolestivost v oblasti ledvin, stav žil a tepen na dolních končetinách, zváží vás nebo i změří, orientačně vyšetří sluch a vidění.

Provádí se orientační chemické vyšetření moči.

Povinnou součástí preventivní prohlídky je onkologická prevence. Lékař provede vyšetření konečníku, varlat a prsů, spolu s poučením o nutnosti a způsobu samovyšetřování.

Od 40 let se provádí vyšetření EKG ve čtyřletých intervalech.

V 18, 40, 50 a 60 letech lékař zařídí provedení vyšetření cholesterolu a tukových látek v krvi.

Od 45 let se provádí i kontrola glykemie (hladiny cukru v krvi) v dvouletých intervalech.

Vyšetření (screening) na skryté (okultní) krvácení do zažívacího systému.

  1. možnost: Ve věku od 50 do 54 let se provádí v jednoročním intervalu a od 55 let ve dvouletém intervalu preventivní vyšetření na přítomnost krve ve stolici – TOKS test, což může včas odhalit počáteční stadia rakoviny tlustého střeva a konečníku. Toto vyšetření může provádět i registrující gynekolog (výsledek a datum provedení testu pacientka nahlásí svému praktickému lékaři ).
  2. možnost: Pacientovi ve věku od 55 let se nově nabízí jako druhá varianta screeningu kolorektálního karcinomu možnost provedení tzv. primární screeningové kolonoskopie (endoskopické vyšetření střev), a to v intervalu 10 let. Vyšetření indikuje praktický lékař a provádějí ho endoskopická pracoviště schválená komisí pro screening kolorektálního karcinomu MZ. Tito pacienti už nemají nárok na bezplatný test TOKS.

U žen ve věku od 45 do 69 let praktický lékař ověřuje, zda bylo v posledních dvou letech provedeno mammografické vyšetření.

Co následuje

Výsledkem preventivní prohlídky jsou konkrétní závěry. V případě nálezu zajistí lékař poskytnutí potřebné zdravotní péče.

Pokud je to v jeho kompetenci, sleduje, určuje potřebná pomocná vyšetření a léčí pacienta sám.

Pokud zjištěný problém vyžaduje specializovanou péči, předá pacienta specialistovi, který pacienta pravidelně sleduje, podle potřeby vyšetřuje a předepisuje mu léky.