Informace pro pacienty

Zveřejněno dne 7.3.2016

Vzhledem k generační výměně a udržení kontinuity chodu ordinace MUDr. Veruňková s.r.o. v současné době probíhá zaškolení nového lékaře MUDr. Karla Böhma.

MUDr. Karel Böhm

MUDr. Karel Böhm

  • absolvoval všeobecnou lékařskou fakultu v Plzni Univerzitu Karlovu v r. 1991,
  • po škole pracoval jako jako sekundární lékař na dětském oddělení nemocnice Domažlice,
  • následně zkušenosti v práci u farmaceutické firmy,
  • naposled pracoval několik let na pozici internisty na interním oddělení nemocnice Domažlice, včetně ústavní pohotovostní služby,
  • v roce 2013-2014 absolvoval odbornou přípravu na práci praktického lékaře, završeno v r. 2015 složením atestační zkoušky ze všeobecného praktického lékařství.
  • Během předatestační přípravy absolvoval stáže na klinických pracovištích v Plzni a Praze a stáže v několika ordinacích akreditovaných praktických lékařů.

Naším cílem je zajistit kontinuitu zdravotní péče, udržet úroveň ambulantní péče a rozvoj péče dle rostoucích medicínských standardů.

MUDr. Karel Böhm, MUDr.Jaroslava Veruňková

Další aktuality