Měření CRP

Měření CRP přístrojem QuikRead nám pomáhá při rozhodování, zda pacienta, který onemocní zánětlivým onemocněním, léčit antibiotiky. Při virových onemocněních se hladina CRP nezvyšuje.

Pokud je onemocnění způsobeno bakteriální infekcí (a vyžaduje podávání antibiotik), hladina CRP se už v časné fázi nemoci zvýší.

Vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Další přístroje a vyšetření: