Stanovení hodnot INR – Quick test

Přístroj CoaguChek slouží pacientům, kteří mají srdeční vadu, prodělali trombozu nebo embolii a jsou proto léčení léky „ředícími krev“.

Až dosud jsme pacientům odebírali ráno krev ze žíly, odeslali jsme ji do laboratoře a odpoledne jsme dostali z laboratoře výsledek.

Až pak se pacient po telefonu dozvěděl, zda je krev správně ředěná a jak má své léky užívat do další kontroly.

Přístrojem zjistíme výsledek do 5 minut po odběru kapky krve z prstu pacienta. Pacient odchází domů poučen, jak lék dále užívat a kdy má přijít na kontrolní odběr. Vyšetření se dá provádět kdykoliv v průběhu dne a je možné ho snadno použít i u pacientů upoutaných na lůžko.

Vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Další přístroje a vyšetření: