Vyšetření okultního krvácení – QuikRead FOB

QuikRead FOB je test pro zjištění krvácení ve vzorcích lidské stolice Měření je prováděno na přístroji QuikRead101.

Zkouška se provádí z jediného vzorku stolice. Před vyšetřením nemusí pacient držet žádnou dietu. Oproti běžnému vyšetření papírovým (obálkovým) testem je vyšetření mnohonásobně přesnější.

Vyšetření pomáhá odhalit nepříjemná onemocnění -vředy, polypy a nádory žaludku a střev ještě v počátečním dobře léčitelném stádiu.

Výhody:

  • žádná dietní omezení pro pacienta,
  • jednoduchý a hygienický pracovní postup.

Vyšetření je hrazeno zdravotními pojišťovnami.

Další přístroje a vyšetření: